Alfresco

ตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

ระบบตรวจข้อสอบ / ตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง / ระบบตรวจนับคะแนน เป็นโปรแกรมอัจฉริยะ สามารถตรวจข้อสอบ บัตรนับคะแนนต่างๆได้อย่างแม่นยำ เป็นระบบที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานหรือองค์กร เพียงมีเครื่องสแกนและแลปท็อป

Play
Slider

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ ตรวจข้อสอบ / นับคะแนนกับเรา

ตรวจได้ถูกต้องแม่นยำ 100%

– ตรวจได้ถูกต้องไม่ว่าจะระบายคำตอบด้วย ปากกา, ดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเมจิก ปากกาเจล
– ตรวจได้ถูกต้อง แม้จะระบายคำตอบไม่ชัดหรือลบไม่สะอาด
– ตรวจได้ถูกต้อง แม้ว่าภาพกระดาษคำตอบจะเอียง เบี้ยว ย่อ ขยาย หรือผิดขนาด
– ตรวจได้ทั้งกระดาษคำตอบแบบ A4, A5 แบบมี 2 หน้า และมีหลายวิชาในหน้าเดียวกัน
– ตรวจกระดาษคำตอบที่มีหลายหน้าในชุดเดียวกันได้ เช่น แบบสอบถามต่างๆ

ใช้ง่ายที่สุด ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ

– แค่สแกน ก็สามารถตรวจ วิเคราะห์ และสรุปผลให้โดยอัตโนมัติ
– รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์, วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score analyis), วิเคราะห์ข้อสอบ (Test analysis) และส่งออกข้อมูลเป็น Text, CSV File ได้
– ลดขั้นตอนและความผิดพลาดจากการตรวจแบบเดิมๆ
– ใช้ง่าย จึงแบ่งไฟล์กระดาษคำตอบให้ผู้สอนแต่ละท่านตรวจเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องรวมตรวจที่จุดเดียว ทำให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

ประหยัดที่สุด

-ออกแบบและพิมพ์ฟอร์มกระดาษคำตอบได้ในแบบและจำนวนที่ต้องการ โดยใช้กระดาษ 80g ที่มีขายโดยทั่วไป และใช้ Printer ที่คุณมี โดยไม่จำเป็นสั่งกระดาษคำตอบจากโรงพิมพ์ในจำนวนมากๆให้สิ้นเปลืองอีกต่อไป

กำหนดรูปแบบคำตอบและคิดคะแนนได้หลากหลาย

– กำหนดรูปแบบคำตอบได้หลายแบบ เช่น ถูก 1 คำตอบ, ถูกมากกว่า 1 คำตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, ตอบแบบเชื่อมโยงข้อ
– กำหนดการคิดคะแนนได้หลายแบบ เช่น ข้อละ 1 คะะแนน, คะแนนไม่เท่ากันในแต่ละข้อ, ต้องตอบให้ครบจึจะได้คะแนน ฯลฯ
– กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
– กำหนดจำนวนชุดข้อสอบได้มากถึง 99 ชุด

ระบบตรวจข้อสอบนับคะแนนของเราทำงานยังไง

  • ทำงานด้วยหลัก Image Base Processing รองรับการตรวจทั้งจากเครื่องสแกนเนอร์โดยตรงและการตรวจจากไฟล์ภาพ เจ้าหน้าที่สามารถสแกนกระดาษคำตอบเก็บไว้ก่อนได้ แล้วจึงประมวลผลภายหลัง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจขณะสแกนกระดาษคำตอบได้เกือบ 100%

 

รวมคะแนนและวิเคราะห์ผลได้ครบถ้วนตามต้องการ

วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score Analysis)

• แสดงคำตอบของผู้สอบแต่ละคนว่าตอบข้อใดบ้าง ข้อใดตอบถูก ข้อใดตอบผิด ข้อใดไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อ 
• รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ 
• แสดงผลคำตอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีผู้ตอบถูกกี่คน 
• รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น 
       o สรุปผลคะแนนถูกผิดของแต่ละคน 
       o ข้อสอบทั้งหมดมีกี่ข้อ, คะแนนเต็มทั้งหมดกี่คะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้ 
       o สรุปการจัดลำดับคะแนน Ranking, Percentile, Quartile, Z-Score, T-Score, Stannie 
       o สรุปคะแนนการตรวจตามจุดประสงค์ได้ 
       o แสดงกราฟสรุปคะแนนแต่ละข้อได้

คุ้มค่าที่สุด

ปรับใช้ได้กับงานหลายประเภทที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากๆ เช่น
– ตรวจแบบสอบถาม
– แบบประเมินผลการทำงาน, แบบประเมินผลความพอใจ ฯลฯ
– สอบคัดเลือกเข้าเรียน/ เข้าทำงาน
– สอบเก็บคะแนนทุกประเภท
– แบบสอบถาม/ประเมินผล
– สอบหลังการฝึกอบรม
– ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
– ตรวจผลการเลือกตั้ง
– แบบสอบถาม/ วิจัย
– ฯลฯ

เร็วที่สุด

ตรวจเร็วทันใจ ด้วยความเร็วในการสแกน
– A4 ที่ 80 แผ่น/นาที, 160 หน้า/นาที
– A5 ที่ 140 แผ่น/นาที, 280 หน้า/นาที

ติดต่อเรา

LINE : @ko.in.th