Alfresco

Slide 1

บริการสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสารครบวงจร Outsource Scanning Service การรับเอกสาร Scan เอกสาร หรือ Document Conversion การส่งมอบเป็นไฟล์ PDF, USB Drive, DVD, XML, Word ทำดัชนีค้นหาพร้อมระบบการค้นหาอัจฉริยะ

Process Scan กระบวนการ บริการสแกนเอกสาร

1.Received Document รับเอกสารจากลูกค้า

– รับเอกสารจาก Customer

-ลงบันทึกการรับเอกสาร

– Report การรับเอกสาร

2.Scan Document สแกนเอกสาร แยกประเภท

– สแกนแยกเอกสารพร้อมแยกประเภทอัตโนมัติ

– (จาก Barcode หรือการ OCR ชื่อ Document)

– ตรวจสอบ image Quality

3.Data Center ศูนย์ข้อมูล

– รับเอกสารจาก Customer

-ลงบันทึกการรับเอกสาร

– Report การรับเอกสาร

4.Send Electronic file นำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

– นำส่งไฟล์ที่ถูกสแกนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งต่อให้ลูกค้า

– สามารถเลือกใช้งานได้ตามประเภทของเอกสาร

– รองรับการใช้งานทั้ง PC และ Mobile

5.Admin Document จัดเก็บเอกสารลงกล่อง

– จัดเก็บเอกสารลงกล่อง ตามหมายเลขกล่อง

– Tacking Document (มีระบบสิบค้นเอกสาร)

บริการรับสแกนเอกสาร ทั่วไป ทั้งใน และ นอกสถานที่

บริการรับสแกนเอกสาร รับเอกสารทุกประเภทมากมายทั้งในองค์กรและนอกองค์กรนอกจากนี้ยังต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการเอกสารที่นิยมมากที่สุดคือขนาด A4, A3, F14 เช่นเอกสารประวัตินักศึกษา เอกสารใบสมัครสมาชิกเอกสารบุคคลเอกสารประกันภัยเอกสารเวชระเบียนเอกสารหน่วยงานราชการสมัครรายงานแบบฟอร์มเอกสารด้านบัญชีเอกสารสัญญาต่างๆเอกสารหน่วยงานราชการ ฯลฯ บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ TIFF

ทำไมองค์กรณ์ถึงต้องเลือกสแกนเอกสาร

เรียนกันตรงๆว่างานสแกนเอกสารจะดูเป็นงานง่าย ๆ แต่ต้องใช้รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนใจจริงและระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะเอกสารสำคัญมาก ๆ อาชีพผู้ชำนาญงานการวิจัยประโยชน์ของการสแกนเอกสารนั้นมีตัวอย่างมากมายเช่น

 • ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับองค์กรและสำนักงาน – ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการเอกสารต่าง ๆ
 •  สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ช่วยป้องกันข้อมูลจากภัยต่างๆ
 • สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่
 • ประหยัดสามารถใช้จ่ายได้รับ
 • บริการรับสแกนเอกสาร

การให้บริการจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบในการดำเนินงานคือ

1. การให้บริการแบบบริการนอกสถานที่

 • ทาง บริษัท K&O จะทำการตรวจเอกสารในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตำแหน่งงานที่มีอยู่ในขณะนี้ การจัดทำเอกสารการตรวจเอกสารและตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด 

2. การให้บริการแบบนอกสถานที่

 • เรามีศูนย์สแกนเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพดูแลงานอย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลโดยเจ้าหน้าที่เอกสาร อย่างเป็นความลับโดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยข้อมูลเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยทำสัญญาปกปิดความลับของลูกค้า (ข้อตกลงไม่เปิดเผย)

อัตตาค่าบริการรับแสกนเอกสาร

 • อัตราค่าบริการจะคิดจากความยากของงานเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าลูกค้าใช้งานในปริมาณมากมากส่วนลดก็มากตามไปด้วย

SCAN Barcode Separation

 • เราได้นำระบบ Barcode Separation เข้ามาประยุกต์ใช้กับการรับสแกนเอกสารของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดข้อผิดพลาดจากวิธีแบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีระบบ Barcode จะช่วยให้การทำงานของท่านเป็นระเบียบมากขึ้นโดยเมื่อเราสแกนเอกสารผ่าน Barcode โปรแกรมที่เราใช้ทำงานร่วมกับ Barcode จะทำหน้าที่แบ่งไฟล์เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มความถูกต้องของการสแกนเอกสาร โดยประโยชน์ของระบบ Barcode Separation มีดังนี้

  • จัดไฟล์อย่างเป็นระเบียบ
  • ความถูกต้องแม่นยำ
  • ความเร็วในการทำงาน
  • ลดข้อผิดพลาด

SCAN SAVING

 • จากประสบการณ์ในการรับสแกนเอกสาร รับบันทึกข้อมูล สแกนหนังสือ และเอกสารสำคัญ ให้กับลูกค้า เราจึงทราบถึงปัญหาต่างๆในการบันทึกข้อมูลดี ซึ่งหากใช้วิธีแบบเดิมๆทาง บริษัทบริการรับสแกนเอกสาร ของเราจึงได้นำประสบการณ์ทั้งหมด 15ปี นำมาปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากที่สุดเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกต้องและแม่นยำที่สุด เราจึงเขียนโปรแกรมที่ครบวงจรในการบันทึกข้อมูลและ QC ตรวจสอบเอกสาร เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

  ระบบ Scan No.1 QC

  ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการ QC ถึง 200%

  ระบบพิสูจน์อักษร

  เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์เพื่อช่วยในการ QC ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุด

  หลังจากที่เราทำงาน รับสแกนเอกสาร เรียบร้อยลูกค้าของเราหลายๆท่าน อยากให้ทำลายเอกสารที่สแกนเสร็จเรียบร้อย แต่กลัวเรื่องความลับของเอกสาร โดยขั้นตอนการทำลายเอกสารมีดังนี้

  หลังจากรับสแกนเอกสารของลูกค้าเสร็จ เราจะนัดเจ้าหน้าที่มารับเอกสารที่บริษัทหรือที่หน่วยยงานของลูกค้า
  นำเอกสารเข้าทำลายด้วยเครื่องย่อยอัดกระดาษที่โรงงานทำลายเอกสาร
  นำเอกสารเข้าต้มทำลายเพื่อทำการ Recycle ที่โรงหลอมกระดาษ
  ออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร
  สำหรับบทความของเราชิ้นนี้ เพื่อนๆคงทำตามกันไม่ยากนะครับ หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-860-6659,082-645-4469 ยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา

LINE : @ko.in.th