ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ BPO การเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นงานที่ยากสำหรับองค์กร และ การเลือกซื้อควรทำหลังจากการวิจัยอย่างรอบคอบ และ พิจารณาทุกแง่มุม เนื่องจากบริษัท รับเหมา BPO ด้านโลจิสติกส์ ทำมากกว่าเพียงแค่การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ผู้ให้บริการมีหน้าที่วางแผนและควบคุมสินค้าทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การติดตาม และ รวบรวมข้อมูล

บริษัทเอาท์ซอร์ส BPO ที่มีความสามารถ ยังต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของสินค้า ที่ถ่ายโอนในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบงานจะถูกจัดการ โดยผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ทั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ FMCG ต้องการ บริษัท โลจิสติกส์ของบุคคลที่สามและผู้ให้บริการมีผลกระทบต่อระดับประสบการณ์ ของลูกค้านอกเหนือจากปัญหาด้านประสิทธิภาพและต้นทุน

มีบริษัทบริการเอาท์ซอร์สกระบวนการ โลจิสติกส์ซึ่งจัดการกระบวนการซัพพลายเชน แบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วนเป็นการขนส่ง หรือการติดตาม ดังนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน ควรเลือก บริษัท แต่สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องยากสำหรับ บริษัท ออนไลน์ขนาดเล็ก และสตาร์ทอัพที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในตลาด ด้านล่างนี้คือรายการขั้นตอน ในการค้นหาบริการโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและช่วยให้ธุรกิจเติบโต

เมื่อ บริษัท โลจิสติกส์ได้รับเลือกให้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ BPO ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าตรงเวลา และอยู่ในสภาพดีและตัวแทนของพวกเขาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องรักษาชื่อเสียงของ บริษัท

คู่มือ 7 ขั้นตอน
ความจุ

ธุรกิจที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องวิเคราะห์ว่ามีการขนส่งสินค้า ประเภทใด และความต้องการตรงกับผู้ให้บริการขนส่งที่ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่นการจัดส่งจะต้องทำทั่วประเทศจากนั้นบริการ BPO โลจิสติกส์ควรมีเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วอินเดีย จำนวนสินค้าที่จะจัดส่งและความถี่ในการจัดส่งมีผล ต่อการตัดสินใจดังนั้นกำลังการผลิตจึงเปลี่ยนไปตามธุรกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ BPO

บริการลูกค้า

หนึ่งต้องการที่จะเห็นสิ่งที่จัดเรียงของการ บริการลูกค้าที่ให้บริการโดยบริการ BPO สำหรับโลจิสติก นี่เป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งเพื่อรักษาคุณภาพ จะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง บริการ BPOควรจะตอบสนอง และ แก้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นก่อนที่จะสรุปต้องตรวจสอบการอ้างอิง และ ผู้ทดสอบเกี่ยวกับ การบริการลูกค้าของตน นอกเหนือจากบริการแล้วพวกเขา ยังต้องมีกระบวนการที่มีเอกสารอย่างดีเพื่อให้สามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ในอีกหลายปีข้างหน้า

ประสบการณ์

สิ่งที่ต้องตรวจสอบอีกประการหนึ่ งคือผู้ให้บริการกระบวนการ เอาท์ซอร์สกระบวนการ โลจิสติกมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด เราควรไปกับ บริษัท โลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์เพียง ไม่กี่ปีเพื่อให้สามารถจัดการ กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้

เสถียรภาพ

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเป็นองค์กรที่มั่นคงและไม่ปิดตัวลง หรือเลิกกิจการในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ออกจากองค์กรในการแก้ไข ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องรับผิดต่อความปลอดภัยของสินค้า และผลิตภัณฑ์ หากปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไม่สามารถจัดการ กับความเสียหายทางการเงินได้ความรับผิดจะอยู่ที่ลูกค้า และอาจทำลายธุรกิจได้

ความเร็ว

องค์กรจำเป็นต้องเลือกใช้การจัดส่ง แบบอีคอมเมิร์ซที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้า มีความสุข และ พึงพอใจกับการจัดส่งที่ตรงเวลา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วเนื่องจากลูกค้ามีความอดทนน้อยลงและมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาซื้อของด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว การบริโภคนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดย บริษัท อีคอมเมิร์ซ และ บริษัท BPO ด้านโลจิสติกส์กำลังทำให้มันเป็นจริง

ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนื่องจากการจัดส่งควร อยู่ในสภาพดีเยี่ยมเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการคืน เงินอาจสูงหากเกิดความเสียหาย ดังนั้นคู่ค้าด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมควรมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะจัดการ และ ส่งมอบตามนั้น

ราคา

ราคาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเลือกพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ บุคคลที่สาม ไม่มี บริษัท ใดที่จะขาดทุนหรือให้สิ่งที่ไม่ได้จ่าย หากราคาต่ำก็ต้องระมัดระวัง การลดราคาอาจมีค่าใช้จ่ายใน แง่ของความเสียหายของสินค้า และการสูญเสียทางธุรกิจ

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น 7 ขั้นตอนที่ควรพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการเอกสารด้านโลจิสติกส์ ที่เหมาะสมและการเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องจะทำให้ลูกค้ามีความสุขและทำกำไรได้

ก่อนที่จะดูรายละเอียดเกี่ยวกับโฉนด และ การดำเนินการเกี่ยวกับการจำนองสิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่าโฉนดจำนองมี ความสำคัญอย่างไร เนื่องจากโฉนดจำนองเป็นหลักฐานทางกฎหมายเกี่ยว กับดอกเบี้ยที่โอนไปยังเจ้าของจำนองจึง มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเงินกู้จำนองใด ๆ มันเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารอย่างพิถีพิถัน และ การตรวจสอบบันทึกดังนั้นจึงต้องจัดการ ด้วยความระมัดระวัง ธุรกิจมักจะจ้าง บริการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการจำนองเพื่อให้แน่ใจ ว่ามีการตรวจสอบเอกสาร อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยง เมื่อผู้ถือทรัพย์สิน ใช้เงินกู้ผ่านการจำนองจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ถือจะต้องโอนดอกเบี้ยในอสังหาริมทรัพย์เพื่อ เป็นหลักประกันเงินกู้ ดอกเบี้ยทรัพย์สินที่โอนนี้ให้สิทธิ์ แก่เจ้าของในการรักษาภาระผูกพันในทรัพย์สิน และ สิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ตามภาระผูกพัน หากไม่ชำระค่าจำนองตามข้อตกลง

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS บริการตรวจข้อสอบ นับคะแนน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี 

รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9 หรือ E m a i l : c s @ k o . i n . t h 

สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง เรามีแอดมินคอยคอบคำถาม 24 ชั้วโมงที่ Line OA

สอบถามได้สบายใจทั้ง เรื่องค่าบริการ ราคา และ งบประมาณ เพราะเป็นราคาที่สุด คุ้มที่สุด

ส า ม า ร ถ รั บ ช ม วี ดี โ อ ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ใช้ ง า น จ ริ ง ไ ด้ ที่ นี่

หากท่านมีความสนใจ บทความ หรือ Technology สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
Tel.086-594-5494
Tel.095-919-6699

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *