Alfresco

Slide 1

รับสแกนแบบวิศวะกรรม ครบวงจร

รับสแกนแบบวิศวะกรรม ครบวงจร เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรืองานราชการ เช่น โรงพยาบาล เวชระเบียน เอกสารบัญชี เป็นต้น

PlayPlay

ระบบจัดเก็บเอกสารสำหรับวิศวะกรรม ครบวงจร

อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และผู้มาใช้บริการ

ด้วยระบบชอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ

ทำให้บุคลากรภายในองค์กรแล้วผู้มาใช้บริการ

เข้าถึงข้อมูลของตนเองไต้อย่งรวตเร็ว สร้าง

ประสบการณ์ที่ดี การจัดเก็บข้อมูลสามารถ

นำไปวิเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือด้านสวัสติการ

อื่นๆ ได้อีกด้วย

อัพเดตข้อมูลได้ง่าย ทำให้ข้อมูลทันสมัยและอ้างอิงได้

ระบบถูกทำขึ้นเพื่อตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต โดยจะมีการอัพเดต

ประวัติพนักงาน ระเบียบ ข้อกฎหมายให้

ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำข้อม้อมูลไปใช้ได้

อย่างถูกต้อง

เก็บข้อมูลได้อย่างยาวนาน ทำให้ มีการนำไปใช้ได้ทันท่วงที

บัญชีของผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บได้

ยาวนานตามความต้องการ เพราะระบบถูก

ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต

เช่น การสืบคันประวัติต่าง ๆ

หรือข้อมูลอื่นๆ

เก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีความปลอดภัย

ชอฟต์แวร์ที่สร้างความแตกต่างให้กับ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลคือการทำให้การจัดเก็บ

ได้ง่ายขึ้น การใช้งานได้ง่ายไม่ขับซ้อน มีการ

สืบคั้นได้ง่ายขึ้น และมีระบบการรักษาความ

ปลอดภัยสูง

Document Management Systems

ระบบศูนย์กลางข้อมูลขององค์กรที่เก็บรักษาเอกสาร และค้นหา เอกสารอย่างรวดเร็ว เสมือนมี Google ในองค์กรของท่านที่จะค้นหา เอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับเข้าถึงนื้ออกสารอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเพียบพร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าถึงเอกสาร ตามสิทธิของผู้ใช้งาน

ข้อดีของการจัดเก็บแบบ DMS ตัวอย่างเช่น ของระบบเวชระเบียน

1. สามารถค้นหาเวชระเบียนคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว

2. เวชระเบียนคนไข้มีเพียงในเดียวไม่ต้องทำซ้ำ

3. สามารถส่งเวชระเบียนไปยังห้องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้คนเดิน

4. คนไข้ไม่จำเป็นต้องพกพาบัตรประจำตัวคนไข้

5. สามารถเก็บเวชระเบียนไว้ได้ตลอดไปไม่ต้องทำลายทำให้ดูประวัติการรักษาย้อนหลัง ไปได้นาน

6. ลดความสิ้นเปลืองกระดาษ ปากกา

7. แพทย์สามารถสั่งการรักษาได้ชัดเจน

8. เกสัชกรจ่ายยถูกต้องตามการรักษาเนื่องจากชื่อยา ขนาดยาชัดเจนไม่ต้องสับสนตามลายมือแพทย์

ตัวอย่างการทำงานของระบบ รูปนี้คือการค้นหาเอกสารจากชื่อ

ตัวอย่างการทำงานของระบบ รูปนี้คือการสามารถจัดการเอกสารที่พบได้หลากหลายทั้ง การเซฟ การสั่งพิมพ์ หรือเปิดไฟล์จากแหล่งอื่น ๆ

ยกระดับแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีโลกดิจิตอล ด้วยการสแกนเอกสาร

ระบบป้องกันเอกสารหาย สแกนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดียังไงอาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามเอกสารรอบ ๆ สำนักงาน หากไม่มีกลยุทธ์การจัดการบันทึก อย่างละเอียดก็สามารถนำไปสู่การสื่อสารผิดพลาด และ ความระส่ำระสาย แผนการจัดการระเบียนสามารถช่วยแนะนำ บริษัท ให้มีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิผลมากขึ้น

สิ่งสำคัญคือการสร้างแผนการจัดการระเบียนที่มั่นคง อย่างไรก็ตามมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่อาจนำไปสู่การจัดการบันทึกที่ไม่ดี ในที่สุดนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม การจัดการบันทึกที่ไม่ดีสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้หลายวิธีรวมถึงการเงินการถูกกฎหมายการผลิตและการสูญเสียข้อมูล

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O 

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษา ด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก

ติดต่อเรา

LINE : @ko.in.th