OCR

OCR คืออะไร OCR หรือ Optical Character Recognition คือเครื่องมือแปลงไฟล์ภาพเอกสารที่ได้รับการสแกนให้กลายเป็นไฟล์ข้อความตัวอักษรที่สามารถสืบค้นได้ ปัจจุบันผู้คนนิยมสแกนเอกสารเพื่อง่ายต่อการเรียกดูและแชร์ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม การสแกนเป็นเพียงการจับภาพของเอกสารต้นฉบับ จึงไม่อาจทำการแก้ไขหรือสืบค้นด้วยข้อความได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเพราะต้องใช้คนแก้ไขเอกสารหรือต้องเสียเวลาสืบค้นเอกสารจำนวนมาก สารพัดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อสามารถสืบค้นเอกสารโดยข้อความได้ด้วย OCR OCR Add-on ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบบริหารจัดการข้อมูล Alfresco ให้ครอบคลุมเนื้อหาในไฟล์ภาพและเอกสารที่ได้รับการสแกน OCR Add-on ของ Alfresco ใช้งานร่วมกันได้ทั้งกับสแกนเนอร์และอุปกรณ์พกพาสารพัดประโยชน์ต่าง…

Q-Doc Management

Q-Doc คือ เป็นแพลตฟอร์ม (Open Alfresco platform) ที่สามารถรองรับการทำงานกี่ยวกับการจัดการไฟล์เอกสารที่สำคัญซึ่ง จะน้นในเรื่องของการจัดเก็บและค้นหาเอกสารเป็นหลัก วิวัฒนาการ ของ Q-Doc ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายรูปแบบ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ช่น การจัดการ Content ในอีเมล์, การจัดการเอกสารกระดาษที่ รcลท เข้ามาในระบบ, การทำเวอร์ชั่น ของเอกสาร, การจัดการคลิปวีดีโอ, การจัดการไฟล…

รับสแกนแบบวิศวะกรรม ครบวงจร

ระบบจัดเก็บเอกสารสำหรับวิศวะกรรม ครบวงจร อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และผู้มาใช้บริการ ด้วยระบบชอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรภายในองค์กรแล้วผู้มาใช้บริการ เข้าถึงข้อมูลของตนเองไต้อย่งรวตเร็ว สร้าง ประสบการณ์ที่ดี การจัดเก็บข้อมูลสามารถ นำไปวิเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือด้านสวัสติการ อื่นๆ ได้อีกด้วย อัพเดตข้อมูลได้ง่าย ทำให้ข้อมูลทันสมัยและอ้างอิงได้ ระบบถูกทำขึ้นเพื่อตอบสนองความ ต้องการในอนาคต โดยจะมีการอัพเดต ประวัติพนักงาน ระเบียบ ข้อกฎหมายให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำข้อม้อมูลไปใช้ได้ อย่างถูกต้อง…

บริการสแกนเอกสาร

Process Scan กระบวนการ บริการสแกนเอกสาร 1.Received Document รับเอกสารจากลูกค้า – รับเอกสารจาก Customer -ลงบันทึกการรับเอกสาร – Report การรับเอกสาร 2.Scan Document สแกนเอกสาร แยกประเภท – สแกนแยกเอกสารพร้อมแยกประเภทอัตโนมัติ – (จาก Barcode หรือการ OCR…

บริการจัดเก็บเอกสาร

” ระบบจัดเก็บเอกสาร ” ในยุคแห่งดิจิทัล องค์กรคุณควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อันดับต้นๆเลยคือเรื่องของงานเอกสารทุกอย่างภายในองค์กร ขึ้นต้นว่าเอกสารคือต้องสำคัญแน่นอน แล้วถ้ามีข้อมูลสำคัญขององค์กร คุณควรจะเก็บรักษาไว้ที่ไหนดีล่ะ ? ถ้าเป็นเอกสารต้นฉบับ ก็ต้องใช้แวร์เฮ้าส์ในการจัดเก็บให้ปลอดภัย  แต่ก่อนที่จะนำเอกสารไปจัดเก็บนั้น ต้องทำเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อน เพื่อให้เรามีไฟล์เอกสารที่สามารถเรียกใช้งานได้ วิธีการนี้เรียกว่า การสแกนเอกสาร เพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากสแกนเอกสารมา เอกสารก็จะเป็นไฟล์ภาพ ถ้าเราอยากนำไปใช้งานต่อจะต้องทำอย่างไร? แน่นอนก็ต้องแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นตัวหนังสือเสียก่อน วิธีนี้เรียกว่าการ OCR ( Optical Character Recognition ) แล้วจึงนำไปใช้ต่อในโปรแกรม Office ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ระบบจัดเก็บเอกสารทำอะไรได้บ้าง ? ระบบการ…

บริการเช่าซอฟต์แวร์รายเดือน

เกี่ยวกับ Q-Doc Enterprise Content Management System Software Q-Doc Enterprise Content Management System Software  หรือ ECM นับเป็นเครื่องมือ หรือ ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการ จัดทำ จัดเก็บ ควบคุม และบริหารการจัดเก็บรักษาระยะยาว หรือแม้กระทั่งการทำลาย ในส่วนของ Content…

บริการเช่า-ซื้อเครื่องสแกน

บริการเช่า-ซื้อเครื่องสแกนเอกสาร/ เครื่องสแกนให้เช่า บริการให้เช่าเครื่องสแกนเนอร์ มีหลายรุ่นให้เลือก ทั้งเครื่องสแกนหนังสือ, เครื่องสแกนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง, เครื่องสแกนเนอร์ขนาด ต่าง ๆ มากมายลูกค้าสามารถเลือกชม สเปค เครื่องได้ตามความต้องการเลยค่ะ หากสนใจที่จะเช่าหรือเลือกซื้อ สามารถติดต่อสอบถามได้ยังแบบฟอร์มที่อยู่ด่านล่างเลยค่ะ ติดต่อเรา LINE : @ko.in.th