Alfresco

Slide 1

Q-Doc Management

Q-Doc เป็นเสมือนส่วนกลางที่ทำหน้าที่ จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่บน ส่วนใดของโลกก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ได้ทุกเวลา เช่น ต้องการย้ายไฟล์ เปิดดูไฟลิ หรืออัพโหลดไฟล์ ก็สามารถทำได้ทันทีจาก ช่องทางที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer PC), คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook), คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพกพา แบบไร้สาย (Tablet PC) หรือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นต้น

Q-Doc คือ เป็นแพลตฟอร์ม (Open Alfresco platform) ที่สามารถรองรับการทำงานกี่ยวกับการจัดการไฟล์เอกสารที่สำคัญซึ่ง จะน้นในเรื่องของการจัดเก็บและค้นหาเอกสารเป็นหลัก วิวัฒนาการ ของ Q-Doc ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายรูปแบบ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ช่น การจัดการ Content ในอีเมล์, การจัดการเอกสารกระดาษที่ รcลท เข้ามาในระบบ, การทำเวอร์ชั่น ของเอกสาร, การจัดการคลิปวีดีโอ, การจัดการไฟล Digital Media หรือ Content อื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยคันหาเอกสารได้จาก Lucene search ที่มีการ สนับสนุนภาษาต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทำงนรวมกันกับ Microsoft Office และ Open Office นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำคลัสเตอร์ อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล จากหลายช่องทาง ทำให้ Q-Doc ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการ นำมาใช้งานขององค์กรชั้นนำ

Q-Doc เป็นเสมือนส่วนกลางที่ทำหน้าที่ จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่บน ส่วนใดของโลกก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ได้ทุกเวลา เช่น ต้องการย้ายไฟล์ เปิดดูไฟล้ หรืออัพโหลดไฟล์ ก็สามารถทำได้ทันทีจาก ช่องทางที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer PC), คอมผิวเตอร์แบบพกพา (Notebook), คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพกพา แบบไร้สาย (Tablet PC) หรือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นต้น

Document Management

สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารเป็นเวอร์ชั่น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยกรค้นหาไฟล์เอกสารได้หลายรูปแบบ

Records Management

กำหนดช่วงเวลาในการคำสั่งให้ระบบจัดการเอกสาร เช่น กำหนดเวลาของคร cut-off ไฟล์, กำหนดอายุ ของไฟล์อกสาร หรือตั้งเวลในการย้ายไฟล์อกสาร

Web Content Management

ใช้ในการบริหารจัดการ Content บนเว็บไซต์ โดยจัดการเว็บไซต์ในลักษณะของ Multiple Site และยังสามารถแยกการทำงานระหว่าง User ได้อย่างอิสระ

Collaboration

ใช้งานในลักษณะของการติดตาม Project, การ แชร์ข้อมูลระหว่าง Co-workers รวมถึงการ Research ต่างๆ เช่น ฟังก์ชั่น Discussion, Calendar, Blog, Wiki, หรือ Document library เป็นต้น

Business Process Management

การทำกระบวนการ BPM เช่น เรื่องของ การทำ Workflow โดย Alfresco จะ ทำงานในลักษณะของการแนบ Content ไปกับ Workflow ที่กำหนด แล้วมีการ Review ไฟล์หรือ Content ที่ Flow มาจนจบกระบวนการ

Input Management

การจัดการไฟล์อกสารที่มีกร รcลท เข้ามาในระบบ โดยเอกสารเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการแยกประเกท การจัดเก็บไฟลไห้ถูกต้อง รวมถึงการทำ OCR เพื่อช่วยลดช่วยให้ Uรer สามารถนำเข้าเอกสาร ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ติดต่อเรา

LINE : @ko.in.th